Gangnam Style - Psy (ไซ) ปาร์ก แจ ซาง
Test

Psy (ไซ) ปาร์ก แจ ซาง


No Description
TEST

อัลบัม : Gangnam Style (Single)


ศิลปิน : Psy (ไซ) ปาร์ก แจ ซาง


Gangnam Style (강남스타일) (Single)


View
Album (4)
รายชื่อเพลงที่อยู่ในอัลบั้มนี้ (1 )
เนื้อเพลง

Song :  Gangnam Style  Lyrics
Album : Gangnam Style (Single)
Artist : PSY (ไซ)

โอปัน กังนัมสไตล์ กังนัมสไตล์
นาเจนึน ตาซาโรอุน อินกัน ชอกิน ยอจา
คอฟฟี่ ฮันจันเน ยอยูรึล อานึน พุมคยอก อิสนึน ยอจา
บัมมี โอมยอน ชิมจังงี ตือกอวอจีนึน ยอจา
คือรอน บันจอน อิสนึน ยอจา

นานึน ซานาเอ
นาเจนึน นอมันคึม ตาซาโรอุน คืรอน ซานาเอ

คอฟฟี่ ชิกกีโด ชอนเน วันช็อต แตรีนึน ซานาเอ
บัมมี โอมยอน ชิมจังงี ตอ ชยอ บอรีนึน ซานาเอ
คือรอน ซานาเอ

อารึมดาวอ ซารังซือรอวอ
คือแร นอ hey คือแร บาโร นอ

อารึมดาวอ ซารังซือรอวอ
คือแร นอ hey คือแร บาโร นอ
ชีกึมบูท่อ คัล เดกาจี คาบลกา

โอปัน กังนัมสไตล์,กังนัมสไตล์
โอ โอ โอ โอ
โอปัน กังนัมสไตล์,กังนัมสไตล์
โอ โอ โอ โอ
โอปัน กังนัมสไตล์

Eh- Sexy Lady
โอ โอ โอ โอ โอปัน กังนัมสไตล์
Eh- Sexy Lady
โอ โอ โอ โอ

จองซกเค โบอีจีมัน นล แตน โนนึน ยอจา
อีแตดา ชิบพือมยอน มุกก็อตตอน มอรี พูนึน ยอจา
กา รยอส จีมัน เวนมันฮัน โนชุลโพดา ยาฮัน ยอจา
คือรอน คัมคักขอกกิน ยอจา

นานึน ซานาเอ
ชอมชานา โบอีจีมัน นล แตน โนนึน ซานาเอ
แตกา ทเวมยอน วานช่อน มีชยอบอรีนึน ซานาเอ
คึนยูกโบดา ซาซังงี อุลตุงบุลตุงฮัน ซานาเอ
คือรอน ซานาเอ

อารึมดาวอ ซารังซือรอวอ
คือแร นอ hey คือแร บาโร นอ

อารึมดาวอ ซารังซือรอวอ
คือแร นอ hey คือแร บาโร นอ
ชีกึมบูท่อ คัล เดกาจี คาบลกา

โอปัน กังนัมสไตล์,กังนัมสไตล์
โอ โอ โอ โอ
โอปัน กังนัมสไตล์,กังนัมสไตล์
โอ โอ โอ โอ
โอปัน กังนัมสไตล์

Eh- Sexy Lady
โอ โอ โอ โอ โอปัน กังนัมสไตล์
Eh- Sexy Lady
โอ โอ โอ โอ

ตวีนึน นม คือ วีเอ นานึน นม, baby baby
นานึน มวอล ชม อานึน นม, ตวีนึน นม คือ วีเอ นานึน นม
baby baby, นานึน มวอล ชม อานึน นม

You know what I’m saying

โอปัน กังนัมสไตล์ Eh- Sexy Lady
โอ โอ โอ โอ โอปัน กังนัมสไตล์
Eh- Sexy Lady
โอ โอ โอ โอ โอปัน กังนัมสไตล์ 

แสดงเนื้อเพลงทั้งหมด
SUGGESTION
Comments